0

Imprint

E-shop operator (billing address and registered seat):

LETTA s. r. o.

Tallerova 8/5, 811 02 Bratislava, Slovakia

ID no.: 46 760 385, Tax id: 202 356 6391

 

Commercial Register Bratislava I, section: s.r.o., insert no.: 82768/B

Bank account no.: IBAN:
 SK0311 0000 0000 2925882745, BIC: TATRSKBX

 

Control authority:

The Inspectorate of the Slovak Trade Inspection for the region Bratislava

Prievozská 32,
P.O. Box 5,
820 07 Bratislava 27, Slovakia

tel.: +421 (0) 2/ 58272 172-3
fax: +421 (0) 2/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk

 

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ (fakturačná adresa a sídlo spoločnosti):

 

LETTA s. r. o.

Tallerova 8/5, 811 02 Bratislava, Slovensko

IČO: 46 760 385, DIČ:
 202 356 6391

 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 82768/B

Číslo účtu: IBAN:
 SK0311 0000 0000 2925882745, BIC: TATRSKBX

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Prievozská 32,
P.O. Box 5,
820 07 Bratislava 27, Slovensko

tel. č.: +421 (0) 2/ 58272 172-3
fax č.: +421 (0) 2/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk

#Watch after your bag ‘cause your bag is watching you

letta + Instagram= lettagram